Svētdiena,
1.Oktobris 2023
Vārda dienas: Lāsma, Zanda, Zandis, Спиридон, София, Ариадна, Ирина Sazinies ar "Divu Krastu Radio"
LV
AKTUĀLI

Beidzas Covid-19 ārkārtējā situācija. Kas jāievēro no 1. marta?

01.03.2022 daugavpilszinas.lv

Sākot ar 1. martu, Latvijā beigusies Covid-19 dēļ noteiktā ārkārtējā situācija, kas bija spēkā no pērnā gada 11. oktobra. No 1. marta atviegloti vairāki Covid-19 dēļ noteiktie ierobežojumi, tostarp tirdzniecībā, pasākumos un klātienes darbā. Papildu atvieglojumi stāsies spēkā arī no 1. aprīļa. Kā dzīvosim pēc ārkārtējās situācijas beigām, informē Lsm.lv.


Izmaiņas no 1.
 marta līdz 31. martam


Tirdzniecība un pakalpojumi


 • Darbu var atsākt šobrīd slēgtās nozares (izklaides pasākumi iekštelpās, azartspēles, naktsklubi, atrakcijas);
 • pakalpojumu sniegšana šajās vietās organizējama epidemioloģiski drošajā jeb “zaļajā” vidē, vienlaikus ievērojot visas noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības;
 • atcelts darba laika ierobežojums visu pakalpojumu sniegšanai;
 • tirdzniecībā atcelta prasība pēc Covid-19 sertifikātiem, saglabājot prasību vienam apmeklētājam nodrošināt 15 kvadrātmetrus no tirdzniecībai atvēlētās platības;
 • saglabāta prasība tirdzniecības vietā nodrošināt tādu iepirkšanās līdzekļu, tai skaitā grozu, ratu vai iepirkšanās somu, daudzumu, kas nepārsniedz maksimāli atļauto apmeklētāju skaitu tajā;
 • atcelta prasība izstrādāt dokumentētu iekšējās kontroles sistēmu, saglabājot prasību norīkot personu, kas atbildīga par epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu.


Ēdināšana


 • Atcelts cilvēku skaita ierobežojums pie galdiņiem ēdināšanā;
 • No 1. marta līdz 1. aprīlim saglabāta prasība pēc Covid-19 sertifikāta gan apmeklētājiem, gan darbiniekiem;
 • Ēdināšanas vietās pārvietojoties, sejas maska tiek lietota, bet, apsēžoties pie galdiņa, masku var nelietot; 
 • Sertifikāti un maskas nebūs nepieciešamas tad, ja ēdināšanas pakalpojumi tiek sniegti ārtelpās.


Pasākumi


Publiski pasākumi:

 • Organizētos (publiskos) pasākumos (kultūras, sporta un citos) palielināts maksimāli vienlaikus pieļaujamais apmeklētāju skaits līdz 3000 cilvēkiem;
 • atcelta apmeklētāju reģistrācija;
 • atcelta prasība nodrošināt personalizētas sēdvietas;
 • atcelta prasība apmeklētājus izvietot distancētās, fiksētās sēdvietās;
 • drīkst organizēt arī stāvpasākumus, proti, pasākumus, kuros nav sēdvietu, piemēram, dejas, rokkoncerti;
 • personas vai darbiniekus, kas ir tieši saistīti ar pakalpojuma, pasākuma vai ceremonijas norises nodrošināšanu, nav jāieskaita maksimāli pieļaujamā cilvēku skaitā.


Privāti pasākumi:

 • Palielināts cilvēku skaits privātos pasākumos iekštelpās un ārtelpās līdz 50 cilvēkiem, savukārt kāzās, bērēs, kristībās – līdz 250 cilvēkiem.
 • No 1. marta arī atļauts sniegt klātienes pakalpojumus privātās pulcēšanās laikā atsevišķā noslēgtā telpā vai teritorijā bez Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu verifikācijas, piemēram sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus, mākslinieciskos priekšnesumus, pirts pakalpojumus dzimšanas dienas svinībās (līdz 50 viesiem) vai kāzās (līdz 250 viesiem), kā arī radošas meistarklases vai atrakciju pakalpojumus bērnu ballītē (līdz 50 viesiem).


Kultūra


 • No 1. marta tiek atcelts kultūrvietu un publisko kultūras pasākumu darba laika ierobežojums.
 • Pasākumos un kultūrvietu teritorijās ārpus telpām apmeklētājiem vairs nebūs jāuzrāda Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un nebūs jālieto sejas maskas.
 • Apmeklētājiem pasākumos, kas notiek telpās, vēl līdz 1. aprīlim būs jāuzrāda derīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un jālieto medicīniskās sejas maskas vai FFP-2 respiratori. Sertifikāts nebūs jāuzrāda bērniem līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot). Arī telpās notiekošu pasākumu darbiniekiem jābūt ar derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, izņemot darbiniekus, kuri nav tiešā saskarsmē ar apmeklētājiem.
 • Apmeklējot kultūrvietu telpas – bibliotēkas, muzejus, kultūras centrus un citas telpas laikā, kad tajās nenotiek pasākums, apmeklētājiem nebūs jāuzrāda vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.
 • no 1. marta tiek atcelta prasība amatiermākslas kolektīvu mēģinājumos ierobežot dalībniekus grupās un noteikt konkrētu kvadratūru uz katru dalībnieku. Periodā līdz 1. aprīlim rekomendējams amatiermākslas kolektīvu dalībniekiem pirms pulcēšanās uz mēģinājumu iekštelpās drošības nolūkos lietot paštestus. Saglabājas nosacījums, ka mēģinājumos telpās jālieto sejas maskas, izņemot mūzikas instrumenta spēles, vokālās mākslas un dejas procesā, un tajos var piedalīties tikai ar derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Mēģinājumos un nodarbībās ārpus telpām sertifikāts nebūs nepieciešams, kā arī sejas maska nebūs jālieto.


Izglītība 


Testēšana

No 1. marta skolās turpināsies skolēnu, izņemot pirmsskolas izglītības pakāpē, un nodarbināto testēšana atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra algoritmam. 


Klašu pārklāšanās, telpu vedināšana

Spēkā vairs nav prasība par klašu nepārklāšanos, platību uz katru izglītojamo un grupu lielumu, taču ikviena izglītības iestāde aicināta izvairīties no personu drūzmēšanās, tāpat tiek rekomendēts ievērot distanci. 

Saglabājas prasība regulāri vēdināt mācību telpas un ievērot vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības (dezinfekcijas līdzekļu lietošana, roku mazgāšana un citi).


Masku lietošana


Pagaidām
saglabājas prasība izglītības iestādēs lietot nemedicīniskās (auduma) sejas maskas, kas iepirktas izglītības iestāžu vajadzībām. 


Vienlaikus noteikts, ka no 1. marta līdz 31. martam izglītības iestādes vadītājs sadarbībā ar izglītības iestādes padomi, izvērtējot epidemioloģisko situāciju, varēs pieņemt pamatotu lēmumu, ka izglītības procesā iekštelpās sejas maskas var nelietot 1.–3. klašu bērni, tajā skaitā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās.


Mājas karantīna, kontaktpersonas


Saglabāta iespēja izglītības iestāžu izglītojamiem, darbiniekiem un izglītojamo asistentiem
neievērot mājas karantīnas nosacījumus, lai piedalītos klātienes izglītības procesā, ja izglītības iestādēs tiek veikts Covid-19 rutīnas skrīnings (to neveic bērniem pirmsskolas izglītības pakāpē), lai pēc iespējas agrīnāk atklātu inficēšanās gadījumus. Šis regulējums attiecībā uz izglītības iestāžu darbiniekiem un izglītojamo asistentiem piemērojams līdz 31. martam.


Ja skolēnam vai darbiniekam Covid-19 inficēšanās gadījums ir mājsaimniecībā, par kontaktpersonas statusu ir jāinformē izglītības iestāde, lai tās vadība varētu lemt par papildu epidemioloģiskās drošības pasākumu ieviešanu, piemēram, izglītojamo un darbinieku veselības stāvokļa novērošanu, papildu testēšanu, klases ar paaugstinātu Covid-19 izplatības risku nošķiršanu un tamlīdzīgi. 


Savukārt pirmsskolas izglītības pakāpes izglītojamais, lai turpinātu piedalīties klātienes izglītības procesā, mājas karantīnas nosacījumus var neievērot tikai tādos gadījumos, ja kontakts ar inficēto personu ir noticis ārpus mājsaimniecības. Tā kā pastāvīgs kontakts ar Covid-19 inficēto vienā mājsaimniecībā ir ar ļoti augstu risku, un pirmsskolas izglītības pakāpē bērniem netiek veikts rutīnas skrīnings un nav iespējams pietiekami operatīvi atklāt inficēšanās gadījumu, tādēļ pēc pēdējā kontakta ar Covid-19 inficētu personu nepieciešams ievērot mājas karantīnu ne mazāk kā 10 dienas vai veikt Covid-19 testu laboratorijā ne agrāk kā septītajā dienā pēc mājas karantīnas uzsākšanas un atgriezties iestādē, ja testa rezultāts ir negatīvs. 


Interešu izglītība


Arī dalībai interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās nav ierobežojumu, ņemot vērā, ka skolēniem pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē skolā tiek veikts rutīnas skrīnings. Arī pirmsskolas izglītībā iesaistītie bērni, kuriem netiek veikts rutīnas skrīnings, var apmeklēt interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodarbības.


Ceļošana

 • Ceļošanai saglabājas prasība pēc Eiropas Digitālā Covid-19 sertifikāta;
 • Iespējama ieceļošana Latvijā no visām valstīm ar Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai negatīvu Covid-19 testu;
 • No 1. marta Latvijā drīkst ieceļot bez pienākuma aizpildīt "Covidpass.lv";
 • Jau no 16. februāra Latvijā drīkst ieceļot no visām valstīm bez pašizolācijas prasības.


Covid-19 sertifikāti pakalpojumu saņemšanai


No 1. marta atcelta prasība pēc Covid-19 sertifikāta:

 • pakalpojumiem, kas tiek sniegti ārā;
 • tirdzniecībā;
 • individuālos pakalpojumos, kur tiek lietota sejas maska un nav tiešs kontakts ar pakalpojumu sniedzēju;
 • baznīcu un reliģiskajos pasākumos.


No 1.
 marta līdz 1. aprīlim saglabāta prasība pēc Covid-19 sertifikāta:

 • publiskos pasākumos (sporta, kultūras pasākumi un citi);
 • diskotēkās, naktsklubos, atrakcijās;
 • sporta un amatieru (kori, deju kolektīvi un citi) aktivitātēs;
 • ēdināšanā, piemēram, kafejnīcās, restorānos;
 • individuālo pakalpojumu sniegšanā, kur klients nelieto maskas vai FFP2 respiratorus bez vārsta un ir tiešs kontakts ar pakalpojumu sniedzēju.


Līdz 1. aprīlim pakalpojumu, kurš tiek sniegts epidemioloģiski drošā vidē, var saņemt ar derīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un bērni līdz 18 gadu vecumam bez sertifikātiem vai testiem.


Vienlaikus
pakalpojuma sniedzējiem tiek saglabāta iespēja izvēlēties pakalpojumu sniegt epidemioloģiski drošā vidē jeb prasīt Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Tāpēc pakalpojumu saņēmējam jāseko līdz informācijai, kādu norādījis pakalpojumu sniedzējs savā  tīmekļvietnē vai pie ieejas. 


Tas
neattiecas uz pakalpojumiem, kas ir būtiski cilvēku tiesību un sabiedrības drošības nodrošināšanai, kuriem jābūt pieejamiem ikvienam, piemēram, pasta pakalpojumi, sabiedriskā transporta pakalpojumi, finanšu pakalpojumi, kuriem jābūt pieejamiem ikvienam.


Jāatzīmē, ka ar jēdzienu
pakalpojumu sniedzējs tiek saprasts gan publiska pakalpojuma, gan saimnieciska pakalpojuma sniedzējs (tai skaitā tirdzniecības), pasākuma organizators vai reliģiskās darbības veicējs.


Covid-19 sertifikāti darbam


No 1. marta līdz 1. aprīlim daļai nodarbināto atcelta prasība par Covid-19 potes vai pārslimošanas sertifikātu, bet daļai tā saglabāta.


Prasība pēc Covid-19 sertifikātiem saglabāta:

 • pakalpojumu sniegšanā, kuros klientam ir jāuzrāda sertifikāts (piemēram, naktskluba vai kafejnīcas darbiniekam);
 • publisko pakalpojumu un atsevišķu saimniecisko pakalpojumu sniegšanā, ja ir tieša saskare ar klientu (neattiecas uz tirdzniecības pakalpojumu sniegšanu);
 • izglītības programmu īstenošanā nodarbinātajiem, pakalpojumu sniedzējiem (kuri pakalpojuma sniegšanas vietā nonāk saskarē ar izglītojamiem), bērnu uzraudzības pakalpojuma un pedagogu privātprakses pakalpojuma sniedzējiem;
 • sociālajā aprūpē, veselības aprūpē nodarbinātiem;
 • publiskajā sektorā nodarbinātajiem, kuri ikdienā apkalpo klientus, ieslodzījuma vietās.


Darba devējam tiesības izvērtēt darbus, kuru veikšanas laikā ir paaugstināts risks inficēties ar Covid-19 (ciešs kontakts ar pakalpojuma saņēmēju, saskare ar lielu skaitu cilvēku, kuru vakcinācijas statuss nav zināms, darba pienākumu, kas ir būtiski uzņēmuma darbības nepārtrauktības nodrošināšanai, veikšana). Šiem darbiniekiem
darba devējs ir tiesīgs noteikt pienākumu darbu veikt tikai ar Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.


Tirdzniecības vietās un aptiekās, kas nesniedz ārstniecības pakalpojumus, darbiniekiem
nav noteikta obligāta prasība pēc Covid-19 sertifikātiem.


Diskusijas par to, kādas prasības attiecība uz Covid-19 sertifikātu nodarbinātībā būs spēkā pēc 1. aprīļa, vēl turpinās.


Masku lietošana


Publiskās iekštelpās, ja telpā atrodas vairāk par vienu personu,
ir jālieto sejas maskas:

 • pieaugušajiem un bērniem no 7 gadu vecuma – medicīniskā maska vai FFP2-FFP3 klases respirators bez vārsta;
 • bērni no 7 līdz 12 gadu vecumam var lietot auduma sejas maskas.


Sejas masku
var nelietot šādos gadījumos:

 • bērni līdz 7 gadu vecumam, kā arī izglītojamie, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu;
 • personas ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ tai trūkst spēju vai iemaņu lietot sejas masku;
 • persona, kura nevar veikt darba vai profesionālos pienākumus;
 • jebkura veida fizisko aktivitāšu, fizisko nodarbību laikā, kā arī nodarbojoties ar sportu;
 • mūzikas instrumentu spēles, vokālās mākslas un dejas procesā;
 • saņemot pakalpojumus, kuru laikā objektīvi masku lietošana nav iespējama;
 • sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietās – laikā, kad apmeklētāji sēž pie galda;
 • plašsaziņas līdzekļu raidījumos, ja raidījumā piedalās ne vairāk kā 20 dalībnieki.


Par masku lietošanu
sabiedriskajā transportā
lasi šeit.


Rekomendācijas


Tiek stingri rekomendēts
attālinātais darbs, 2 metru distances ievērošana, telpu vēdināšana, plūsmu nodalīšana, roku higiēna un virsmu dezinfekcija


Pakalpojuma sniedzējs un darba devējs ir atbildīgs par epidemioloģiskās drošības prasību ieviešanu un ievērošanu darba vietā un pakalpojumu sniegšanas vietā un nodrošina kontroli pār noteikto prasību ieviešanu un ievērošanu. Aizliegts sniegt pakalpojumus un organizēt pasākumus un citas aktivitātes, ja tiek veicināta cilvēku nekontrolēta drūzmēšanās, pulcēšanās.


Rekomendēts nodrošināt 2 metru fizisku distanci starp darbiniekiem, starp darbiniekiem un apmeklētājiem, kā arī starp individuāliem apmeklētājiem vai dažādu mājsaimniecību locekļiem. Vienlaikus ieteikts organizēt cilvēku plūsmu un nodrošināt kontroli, lai novērstu drūzmēšanos telpās, it īpaši pie ieejām un izejām, tām piegulošajā iekštelpā un ārtelpā, un vietās, kur notiek vai prognozējami var notikt pastiprināta cilvēku pulcēšanās, kā arī laikā, kad tā var notikt, piemēram, pārtraukumos, maksimumstundās, pirms vai pēc pasākuma.


Rekomendēts arī nodrošināt, ka savstarpēji nesastopas dažādas cilvēku grupas.  Atbilstoši iespējām jānodrošina attālinātā darba organizēšana un veikšana, kā arī attālinātu saimniecisko vai publisko pakalpojumu sniegšana.


Gaisa kvalitātes nodrošināšanai tiek rekomendēts veikt regulāru mehānisku vai dabīgu telpu vēdināšanu – vairākas reizes dienā plaši atverot logus, lai svaigais gaiss pēc iespējas vairāk cirkulētu telpā.


Pakalpojuma sniedzēji vai darba devēji ir aicināti nodrošināt Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētās rekomendācijas higiēnai, tai skaitā roku higiēnai, virsmu, inventāra un darba aprīkojuma tīrīšanai un dezinfekcijai.


Sabiedriskais transports


No 1. marta vairs nav spēkā
sabiedriskā transporta ietilpības ierobežojumi un atcelti ierobežojumi braukšanas maksas atvieglojumos pašvaldību sabiedriskā transporta maršrutos pilngadīgām personām bez Covid-19 sertifikāta.


Vienlaikus sabiedriskajā transportā, taksometros un pasažieru komercpārvadājumos ar vieglo automobili aizvien spēkā paliek līdz šim noteiktā prasība obligāti izmantot FFP2 klases respiratoru bez vārsta vai medicīnisko sejas masku. 


Respiratoru vai medicīnisko masku lietošana sabiedriskajā transportā, taksometros un pasažieru komercpārvadājumos ar vieglo automobili ir obligāta arī visiem sabiedriskā transporta darbiniekiem, kas nonāk saskarē ar pasažieriem (piemēram, kontrolieris, konduktors, transportlīdzekļa vadītājs), un vadītājam, ja vadītāja kabīne nav pilnībā atdalīta no salona. 


Izglītības iestādes izsniegtās nemedicīniskās (auduma) sejas maskas var lietot tikai skolas vecuma bērni no septiņu  līdz divpadsmit gadu vecumam. Savukārt bez sejas maskām vai respiratoriem sabiedriskajā transportā var braukt pirmsskolas vecuma bērni līdz septiņu gadu vecumam, bērni, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu, kā arī personas ar acīmredzamiem kustību vai psihiskās veselības traucējumiem.


Tāpat paliek spēkā iepriekš noteiktie drošības pasākumi un pakalpojumi tiek nodrošināti sarkanajā režīmā, t.i., pakalpojuma saņemšanai nav nepieciešams Covid-19 sertifikāts.


Arī autoostas, kas nodrošina biļešu tirdzniecību, un dzelzceļa stacijās esošās biļešu tirdzniecības kases, kurās tiek pārdotas biļetes tikai uz iekšzemes dzelzceļa maršrutiem, nodrošinās pakalpojumus bez Covid-19 sertifikātiem. Obligāta prasība autoostās un dzelzceļa stacijās ir respiratoru vai medicīnisko masku lietošana.


Izolācijas un mājas karantīnas noteikumi 


No 1. marta līdz 1. aprīlim tiks saglabāti 
18. janvārī ieviestie nosacījumi izolācijas un mājas karantīnas ievērošanai, kad samazināts izolācijas un mājas karantīnas laiks.  


Izmaiņas no 1. aprīļa


Atceltās prasības

 • Atceltas prasības pēc Covid-19 sertifikātiem pakalpojumu saņemšanai un sniegšanai Latvijas teritorijā;
 • Atcelti pulcēšanās ierobežojumi;
 • Atcelts maksimālais apmeklētāju skaits publiskos pasākumos;
 • Atcelts platību ierobežojums tirdzniecībā.


Saglabās rekomendācijas

Medicīnisko masku, respiratoru lietošanai, distances ievērošanai, roku higiēnai, virsmu dezinfekcijai, telpu vēdināšanai noteikts rekomendējošs raksturs.


Jāņem vērā, ka, būtiski pieaugot Covid-19 izplatībai vasarā, rudenī, valdība var atkal lemt par jauniem drošības pasākumiem sabiedrības pasargāšanai no augstas saslimstības un mirstības, kā arī slimnīcu pārslodzes.

 

Foto: 15min.lt, Žygimantas Gedvila

Lsm.lv


Pievienot komentāru
Jūsu vārds:
Komentārs:
Foto:
Links uz video (Youtube,Vimeo):

Lasiet vēl
Nedēļas skaitlis
Jūnijā PAS “Daugavpils siltumtīkli” siltumapgādes tarifs sastādīs 85,33(EUR/MWh, bez PVN).
Apspriest
Aptauja
Cik bieži Jūs lietojat sociālos tīklus?
Jaunākie komentāri:
Vienības nama Tradīciju mājā svinēs Rudenājus
Interesants un jauks pasakums..
Rudenaaji...citur tos sauc par mikeliem.ja lauku darbi jau tuvojas izskanai..labiba.tupeni novakti..vel kaposti bietes uz lauka..vel silti veji pus gluzi kaa julihja viduu.cilveki staiga vasaras apgerbas.kaut gan mikelitis nak ar salnam...vis vel prieksaa.jasteidz kirbjus novakt.rudenaaji ieseti lauki zali...saule spoza..un ko cilvek tu gribi..lai vasara butu muziga...ari tu reiz no vinas nogurtu..visiem jatpusas un jaapabust ari tumsaa..bet ari ta hav muziga..saules celss to aizraidis... Sīkāk...
Notiks Starptautiskā īsfilmu festivāla Manhattan short kino seansi
Un tomer mans liekaakais sapnis ur aizbraujt uz latgali dzervenees..vai jus varat man nosaukt kadu labu dzervenu purvu.
Sīkāk...
Notiks Starptautiskā īsfilmu festivāla Manhattan short kino seansi
Paslaik man ir daudz darba un nevaru piedalities nekados pasakumos...stadu zemenes lasu dzervenes un braucu uz tirgu..vel aboli jalasa...tikai ziemaa leduspuke sedes loga ruutii..un petis so trako launo noguruso pasauli..ka briesmigu iisfilmu man taa atgadina notikumi pasaulee..bet ceru ka tas hebus gadiem gars serials kaa hamelionu rotalas..bet tikai iisfilma kaa briesmigs sapnis..kurs paliks vesturee...bet varbut vestures vairs hebus jo hebus skatitaju...un tomer gribas cetret un skatities skaistas filmas..par cilveku likteniem sajutam pardzivojumiem cauri laikmetiem brienot..lotgolisi ejiet uz kino seansiem ja jums ir laiks Sīkāk...
facebook draugiem
Top